Európa spoločne proti islamizácii

10.04.2017 20:18

6. 2. 2016 Bratislava