Světlem Golgoty se vzňal

i ten vzácný krystal, grál.

A kdo v srdce tiše vzplálém

ozářen byl jednou grálem

a tu jiskru věrně chrání

před nápory umírání,

kdo svůj život grálem světí

pro bolest a pro oběti,

smí být knězem, sám svým králem,

až ho nový Jeruzalém

v chrámu, v němž se všechno změní

po velikém protříbení,

přijme nově u oltáře

do své něhyplné záře.

Všechno potom bude jiné,

co dnes bolavé je, mine:

každá strast i každá vráska -

neboť Bůh jest věčná láska,

věkůvěčná žhoucí láska,

nic než velká, velká láska.

 

Abendmahl