Gröning Bruno

Bruno Gröning, audioknihy

13.11.2023 20:44

Bruno Gröning - pravda o Ježíši Kristu

30.03.2020 20:38
Thomas Busse - autor filmu Fenomén Bruno Gröning - celé prohlášení: https://youtu.be/g5eZyQWm0hE nebo - https://www.bruno-groening.net/videos/ Originální slovo Bruna Gröninga - Cesta je skrze Krista - https://youtu.be/9yj-qXMWXCw Bruno Gröning o Ježíši Kristu www.bruno-groening.net/vortraege/auszuege-aus-vortraegen/jesus-christus-der-erloeser/

Nemoc není žádná náhoda

02.02.2019 20:19
www.mojevideo.sk/video/310fe/bruno_gr_ning_nemoc_neni_zadna_nahoda.html Mnoho lidí žije dnes ve víře, že nemoc je něco nahodilého, co najednou vyvstane a jakoby z ničeho nic člověka napadne. Bruno Gröning naproti tomu říká: "Čím více se člověk od Boha odklonil, vědomě nebo nevědomě, tím méně života je v jeho těle, takže tam bylo sotva tolik života, aby orgány na něj reagovaly tak, jak jim to bylo určeno. Již nemohl jít s plnou silou životem. Vzdálil se od tohoto pramene síly. Nakonec to spojení k velkému Božímu prameni síly ztratil. Už nemohl do sebe přijímat sílu Boha. A tak se jeho tělo stalo vrakem."

Bruno Gröning - cesta je skrze Krista - originální slovo...

12.12.2018 18:54

O LÉČENÍ A DUCHOVNÍM UČENÍ Bruno Gröninga (1906-1959)

21.04.2017 20:37
Bruno Gröning byl fenomenální německý duchovní léčitel, který neměl ani lékařské ani teologické vzdělání. Považoval se za Božího vyslance a ve svých vystoupeních vyzýval k „velké proměně“ („Großer Umkehr“). Někteří jej považovali za zázračného doktora, jiní za šarlatána. Narodil se v Gdaňsku jako čtvrté ze sedmi dětí v prosté rodině. Později nabyl přesvědčení, že byl obdařen darem od Boha, jenž mu umožňuje získat vliv nad jinými osobami i zvířaty; to popsal i ve svojí knize Stationen meines irdischen Lebens („Stanice mého pozemského života“). Poprvé se proslavil v německém Herfordu roku 1949 zázračným uzdravením dvanáctiletého chlapce Dietera Hilsmana, postiženého svalovou dystrofií. Gröning pouze pobýval v jeho domě a po několika dnech se hoch uzdravil. Šťastní rodiče poté dali inzerát do novin informující o případu, což vyvolalo velký zájem dalších nemocných; Gröning hovořil k přicházejícím lidem z balkónu jejich domu a mnoho z nich se poté také uzdravilo. Gröningova činnost...

Co potřebujeme VYLÉČIT, je náš vztah k Bohu, ne naše těla!

02.03.2017 20:32
Igor Chaun o léčení Bruno Gröninga, německého zázračného léčitele (1906-1959). Existuje vyšší síla, která je základem všeho živého a může dát uzdravení. Bruno Gröning ji nazýval životní síla, léčivá síla, Heilstrom nebo Boží síla. Měl o ní velmi přesné intuitivní vědomosti, které dal lidem k užívání svým jednoduchým učením: „Důvěřuj a věř. Boží síla pomáhá a uzdravuje."

Fenomén Bruno Gröning

02.10.2007 15:46
Fenomén Bruno Gröning - Po stopách "zázračného léčitele" Dokumentární film o třech dílech (každý asi 95 minut). Veřejná představení na bázi dobrovolných peněžních darů v mnoha zemích. 1. díl - https://youtu.be/6gfdXvE0lQg 2. díl - https://youtu.be/Ysv1UHzCcSQ 3. díl - https://youtu.be/GvYGhfVnIx8 Roku 1949 ovládá titulky novin jedno jméno: Bruno Gröning. Vycházejí o něm mimořádná vydání. Rozhlas a filmový týdeník podávají zprávy. Natáčí se o něm film. Kdekoliv se objeví, hrnou se k němu stovky, tisíce, desetitisíce lidí. Přicházejí odevšad - z Německa, Rakouska, Švýcarska, ale také z Belgie, Francie a USA. Gröning se stává světovou událostí. A přesto ti, co se k němu hrnou, nejsou žádní spojenci, žádní fanoušci nebo skupiny. Jsou to nemocní lidé. Pro mnohé je poslední nadějí. Zničení válkou, odepsaní lékaři, mají jen jediné přání: uzdravit se - zbavit se nouze a bolestí. Bruno Gröning jim má pomoci. A on pomáhá: "Nevyléčitelné neexistuje, Bůh je největší lékař!",...