Páleš Emil

Ako viesť dialóg v polarizovanej spoločnosti - perspektíva alternatívy

01.04.2023 21:10
Inštitút Gaia chce prostredíctvom diskusnej platformy Medzi svetmi vytvárať priestor pre hľadanie odpovedí na veľké civilizačné otázky našej doby. Výzvy, pred ktorými stojíme k nám vysielajú veľmi jednoduchú informáciu: je potrebný zásadný kvalitatívny posun spojený s prehodnotením východísk, na ktorých sme vybudovali našu civilizáciu. Niečo tak zásadné si ale vyžaduje intenzívnu spoluprácu medzi jednotlivými kultúrnymi prúdmi tvoriacimi našu spoločnosť. No a práve spolupráca nám robí veľké problémy. Hlavnou...

Rozhovor se sofiologem Emilem Pálešem o opakujících se dějinách, umělé inteligenci i andělích

11.12.2022 18:34
Doktor Páleš matematickými metodami zkoumá opakující se rytmy v dějinách. Statisticky zpracovává dějiny celého světa ve všech oblastech a strojově vyhodnocuje, zda je v nich periodicita či synchronicita. Zaměřuje se při tom hlavně na zdroje a podmínky tvořivosti. Staré nauky připisovaly vlny tvořivosti v dějinách vlivu konkrétních andělů či bohů. „Mě zajímá, o čem oni tehdy mluvili, když mluvili o andělích. Ta nauka je pravdivá minimálně v tom, že mluví o skutečných tvořivých psychických vlnách v historii. Dříve...

Regenerácia spoločnosti a kultúry

16.06.2022 18:47
Stojíme na veľkej civilizačnej križovatke, kde jeden spoločenský model zaniká a druhý ešte len vzniká. Čo všetko je v hre? Ako ľudí prebudiť k činorodosti a zároveň rozšíriť a prehĺbiť ich sebaskúsenosť tak, aby sa stále viac vnímali ako svetoobčania?  Ako kultivovať láskavý dialóg medzi rôznymi kultúrnymi skupinami tak, aby sa ľudia stále viac otvárali svetu a spolupráci?  Ako rozlišovať medzi rôznymi scenármi budúcnosti, ktoré sa všade okolo nás postupne zhmotňujú a ako podporovať tie z nich, ktoré vedú...

DIALÓG 1: SPIRITUALITA A SLOBODA S EMILOM PÁLEŠOM A MATEJOM ŠTEPITOM

06.05.2022 20:31
Ako môže spiritualita inšpirovať každodenný život človeka a spoločnosti? Dokáže byť liekom na rôzne problémy a choroby dnešnej doby? Sú rôzne spirituálne prúdy pre seba navzájom ohrozením a ich zástupcovia konkurenti, alebo sú to naopak spolupracovníci, ktorí inými cestami smerujú k podobným cieľom? Pozývame vás na večerné dialógy o spiritualite s rôznymi hosťami, s ktorými budeme hľadať odpovede na tieto a podobné otázky.

Zrkadlo Muža - RNDr. Emil Páleš CSc.

15.11.2021 20:24
Vyštudoval kybernetiku a vyučoval počítačovú lingvistiku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Komenského Univerzity v Bratislave. Päť rokov bol vedeckým pracovníkom Slovenskej akadémie vied. V roku 1993 založil neziskovú organizáciu Sophia a rovnomenný časopis. Svojou prácou nadväzuje na sofiológiu Komenského, Solovjova a Štúrovcov – sofiológiu ako úsilie o syntézu troch oblastí poznania (kozmológie, antropológie a teológie) ako aj troch prameňov poznania (zjavenia, rozumu a zmyslovej skúsenosti). Z jeho pôvodného...

Stará moudrost v zrcadle současnosti

07.09.2021 22:37

Nerozvíjame sa celostne

31.08.2021 15:41
Nerozvíjame sa celostne. Skutočný pokrok je len pokrok v rovnováhe všetkého. Každý technický vynález musíme vyvážiť novými cnosťami a schopnosťami, inak nás vynález zruinuje.

Ako zasiať šťastnú budúcnosť?

04.08.2020 22:29
Do starej múdrosti sú obrazne vtajené zákony života. Aj naša duchovná prirodzenosť má svoje zákony. Poznáme ich? Umožnia nám vypestovať dobré vzťahy a prekvitajúcu spoločnosť? A kde začať? Slovenský matematik a sofiológ Emil Páleš venoval tridsať rokov skúmaniu tvorivých vĺn a zlatých vekov v dejinách. V živom vysielaní sa spolu porozprávame o tom, ako by mohla vyzerať naša budúcnosť a ako by sa mala začať komunikácia o nej.

Koronavírus – k čomu nás vyzýva ?

20.03.2020 22:30
hearthis.at/slobodnyvysielac/ariadnina-nit-83-2020-03-20/

Čo je pokrok? O potrebe celostného myslenia

22.12.2019 20:41
Záznam z letošního ročníku České konference v Kutné Hoře dne 2. 11. 2019.

Pohybujeme se v kruzích. Staré příběhy se stále opakují, jen jsou oděné do moderního hávu

14.06.2019 18:04
RNDr. Emil Páleš je slovenský vědec a filosof, představitel tzv. sofiologie, který ovšem vystudoval kybernetiku a nějaký čas vyučoval počítačovou lingvistiku na Katedře umělé inteligence Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Posledních 30 let se snaží propojit vědu se starou moudrostí. Bádá, přemýšlí o lidech, o vzestupech i pádech kultur a hledá celou pravdu o andělích. Existují? Poslechněte si záznam rozhovoru s Veronikou...

Portrét matematika a sofiológa Emila Páleša

02.03.2019 22:13
Predstaviteľ sofiológie na Slovensku Emil Páleš vyštudoval kybernetiku. Vyučoval počítačovú lingvistiku na Katedre umelej inteligencie MFF UK v Bratislave, a je autorom prvého počítačového modelu slovenského jazyka. Založil a vedie neziskovú organizáciu Sophia a školu angelológie. Publikuje a prednáša doma i v zahraničí. Tridsať rokov skúma príčiny cyklických vĺn tvorivosti v dejinách kultúry a prírody. So súčasným vedeckým poznaním osvetľuje tradície starých náboženstiev a čerpá z nich inšpiráciu pre obnovenie...

Emil Páleš, Host vysílání České konference (65.), 16.1.2019

18.01.2019 18:46
Potřebujeme ušlechtilé hodnoty pro společné soužití, duchovní poznání a všelidské duchovní zákony. Vyšší hodnoty pomáhají člověku ke zdraví a spokojenosti v duši a na srdci. Pleteme si volnost se svobodou. Všelijaké Názory nejsou si rovnocenné, názory bez prožitku a poznání jsou pouze myšlenkové hříčky - hry bez odpovědnosti a to je špatně. Kultura dialogu je nutná a musí se učit. Oddělovat pravdu od lži a klamů. Mít duševní a duchovní moudrost. Slované a Slovanství. Nejsme zralí k dalšímu pokroku lidstva, aniž...

Nový pohled na svět

06.12.2018 21:30
Může věda a náboženství vytvořit syntézu pro spolupráci a nový pohled na svět? Čím můžeme nahradit demokracii? Jak změnit myšlení lidstva? Rozdělení občanských a lidských práv? Změna ústavy? Opakujeme stále stejné chyby už tisíce let? …

Ako prekonať subjektivitu a rozvinúť slovanské oko srdca

18.05.2018 20:56
Diskusní slovanské fórum - 28. - 29. 4. 2018, Vizovice

Budúcnosť slovanskej kultúry

15.07.2017 22:14
Popularizačná konferencia Pôvodná kultúra Slovanov 2017 / Dr. Emil Páleš, slovenský vedec a predstaviteľ sofiológie, ktorá sa usiluje o syntézu rôznych prameňov poznania (zjavenia, rozumu a zmyslovej skúsenosti). Vo svojej prednáške Dr. Páleš rozoberá súčasnosť a budúcnosť slovanskej kultúry.

Duchovná identita Európy - výzvy a úlohy

26.01.2016 21:22
Vystúpenie Dr. Emila Páleša na Českej Konferencii 2015 v Kutnej Hore.

Střet ideálů v alternativním školství

29.12.2015 21:28
InoEduFest - Dr. Emil Páleš - Střet ideálů v alternativním školství - 27. 11. 2015
1 | 2 >>