Páleš Emil

Umelá inteligencia… Bude nám slúžiť alebo nás nahradí ?

09.09.2023 23:30
Umelá inteligencia nás posúva do situácie, kde sa musíme definitívne prebudiť k duchovnej podstate ľudskosti alebo prestať byť ľuďmi. Ekonomické tlaky nás budú nútiť, aby sme schopnosť vlastného úsudku odovzdali strojom a príslušné časti mozgu začnú zakrpatievať. Alebo objavíme, že človek má stále ešte vyšší potenciál než stroj, len máloktorí z nás ho využívajú. Schopnosť rozoznávať hodnotový sever si vyžaduje pestovať celistvý zmysel pre integritu a intuitívnu duchaprítomnosť. Stroje nás tak vedú k...

Mečiar sliboval malé Švýcarsko

01.08.2023 12:00
Jak poznat pravdu od propagandy? Co je to sociologie? Jak sjednotit rozum a intuici? Proč nám uniká pravda? Jaká má dnešní společnost hodnoty? Jsme uprostřed rozpadu společnosti? Co je to pokrok? Jak je všechno propojené přes lidskou duši? Jak zneužíváme svobodu? Proč je důležitá vnitřní svoboda? Co je období archanděla Michaela?

Přemýšlím o nenásilné revoluci

29.06.2023 12:29
Jak funguje cenzura v médiích? Proč je potřeba nenásilná revoluce? Proč bez dialogu je jen násilí? Proč udělat vše proto, abychom předešli násilí? Jak fungují cenzurovaná mainstreamová media? Jak podporovat a vytvářet nové dialogy? Proč ekonomika válcuje všechny oblasti života? Proč je potřeba diskutovat hierarchii nových hodnot společnosti? "Přemýšlím o nějaké nenásilné revoluci již od Něžné revoluce," říká v rozhovoru vědec, filozof a spisovatel RNDr. Emil Páleš, CSc. Proč je dialog je protiklad monologu? Jak...

Ako viesť dialóg v polarizovanej spoločnosti - perspektíva alternatívy

01.04.2023 21:10
Inštitút Gaia chce prostredíctvom diskusnej platformy Medzi svetmi vytvárať priestor pre hľadanie odpovedí na veľké civilizačné otázky našej doby. Výzvy, pred ktorými stojíme k nám vysielajú veľmi jednoduchú informáciu: je potrebný zásadný kvalitatívny posun spojený s prehodnotením východísk, na ktorých sme vybudovali našu civilizáciu. Niečo tak zásadné si ale vyžaduje intenzívnu spoluprácu medzi jednotlivými kultúrnymi prúdmi tvoriacimi našu spoločnosť. No a práve spolupráca nám robí veľké problémy. Hlavnou...

Rozhovor se sofiologem Emilem Pálešem o opakujících se dějinách, umělé inteligenci i andělích

11.12.2022 18:34
Doktor Páleš matematickými metodami zkoumá opakující se rytmy v dějinách. Statisticky zpracovává dějiny celého světa ve všech oblastech a strojově vyhodnocuje, zda je v nich periodicita či synchronicita. Zaměřuje se při tom hlavně na zdroje a podmínky tvořivosti. Staré nauky připisovaly vlny tvořivosti v dějinách vlivu konkrétních andělů či bohů. „Mě zajímá, o čem oni tehdy mluvili, když mluvili o andělích. Ta nauka je pravdivá minimálně v tom, že mluví o skutečných tvořivých psychických vlnách v historii. Dříve...

Regenerácia spoločnosti a kultúry

16.06.2022 18:47
Stojíme na veľkej civilizačnej križovatke, kde jeden spoločenský model zaniká a druhý ešte len vzniká. Čo všetko je v hre? Ako ľudí prebudiť k činorodosti a zároveň rozšíriť a prehĺbiť ich sebaskúsenosť tak, aby sa stále viac vnímali ako svetoobčania?  Ako kultivovať láskavý dialóg medzi rôznymi kultúrnymi skupinami tak, aby sa ľudia stále viac otvárali svetu a spolupráci?  Ako rozlišovať medzi rôznymi scenármi budúcnosti, ktoré sa všade okolo nás postupne zhmotňujú a ako podporovať tie z nich, ktoré vedú...

DIALÓG 1: SPIRITUALITA A SLOBODA S EMILOM PÁLEŠOM A MATEJOM ŠTEPITOM

06.05.2022 20:31
Ako môže spiritualita inšpirovať každodenný život človeka a spoločnosti? Dokáže byť liekom na rôzne problémy a choroby dnešnej doby? Sú rôzne spirituálne prúdy pre seba navzájom ohrozením a ich zástupcovia konkurenti, alebo sú to naopak spolupracovníci, ktorí inými cestami smerujú k podobným cieľom? Pozývame vás na večerné dialógy o spiritualite s rôznymi hosťami, s ktorými budeme hľadať odpovede na tieto a podobné otázky.

Zrkadlo Muža - RNDr. Emil Páleš CSc.

15.11.2021 20:24
Vyštudoval kybernetiku a vyučoval počítačovú lingvistiku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Komenského Univerzity v Bratislave. Päť rokov bol vedeckým pracovníkom Slovenskej akadémie vied. V roku 1993 založil neziskovú organizáciu Sophia a rovnomenný časopis. Svojou prácou nadväzuje na sofiológiu Komenského, Solovjova a Štúrovcov – sofiológiu ako úsilie o syntézu troch oblastí poznania (kozmológie, antropológie a teológie) ako aj troch prameňov poznania (zjavenia, rozumu a zmyslovej skúsenosti). Z jeho pôvodného...

Stará moudrost v zrcadle současnosti

07.09.2021 22:37

Nerozvíjame sa celostne

31.08.2021 15:41
Nerozvíjame sa celostne. Skutočný pokrok je len pokrok v rovnováhe všetkého. Každý technický vynález musíme vyvážiť novými cnosťami a schopnosťami, inak nás vynález zruinuje.

Ako zasiať šťastnú budúcnosť?

04.08.2020 22:29
Do starej múdrosti sú obrazne vtajené zákony života. Aj naša duchovná prirodzenosť má svoje zákony. Poznáme ich? Umožnia nám vypestovať dobré vzťahy a prekvitajúcu spoločnosť? A kde začať? Slovenský matematik a sofiológ Emil Páleš venoval tridsať rokov skúmaniu tvorivých vĺn a zlatých vekov v dejinách. V živom vysielaní sa spolu porozprávame o tom, ako by mohla vyzerať naša budúcnosť a ako by sa mala začať komunikácia o nej.

Koronavírus – k čomu nás vyzýva ?

20.03.2020 22:30
hearthis.at/slobodnyvysielac/ariadnina-nit-83-2020-03-20/

Čo je pokrok? O potrebe celostného myslenia

22.12.2019 20:41
Záznam z letošního ročníku České konference v Kutné Hoře dne 2. 11. 2019.

Pohybujeme se v kruzích. Staré příběhy se stále opakují, jen jsou oděné do moderního hávu

14.06.2019 18:04
RNDr. Emil Páleš je slovenský vědec a filosof, představitel tzv. sofiologie, který ovšem vystudoval kybernetiku a nějaký čas vyučoval počítačovou lingvistiku na Katedře umělé inteligence Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Posledních 30 let se snaží propojit vědu se starou moudrostí. Bádá, přemýšlí o lidech, o vzestupech i pádech kultur a hledá celou pravdu o andělích. Existují? Poslechněte si záznam rozhovoru s Veronikou...

Portrét matematika a sofiológa Emila Páleša

02.03.2019 22:13
Predstaviteľ sofiológie na Slovensku Emil Páleš vyštudoval kybernetiku. Vyučoval počítačovú lingvistiku na Katedre umelej inteligencie MFF UK v Bratislave, a je autorom prvého počítačového modelu slovenského jazyka. Založil a vedie neziskovú organizáciu Sophia a školu angelológie. Publikuje a prednáša doma i v zahraničí. Tridsať rokov skúma príčiny cyklických vĺn tvorivosti v dejinách kultúry a prírody. So súčasným vedeckým poznaním osvetľuje tradície starých náboženstiev a čerpá z nich inšpiráciu pre obnovenie...

Emil Páleš, Host vysílání České konference (65.), 16.1.2019

18.01.2019 18:46
Potřebujeme ušlechtilé hodnoty pro společné soužití, duchovní poznání a všelidské duchovní zákony. Vyšší hodnoty pomáhají člověku ke zdraví a spokojenosti v duši a na srdci. Pleteme si volnost se svobodou. Všelijaké Názory nejsou si rovnocenné, názory bez prožitku a poznání jsou pouze myšlenkové hříčky - hry bez odpovědnosti a to je špatně. Kultura dialogu je nutná a musí se učit. Oddělovat pravdu od lži a klamů. Mít duševní a duchovní moudrost. Slované a Slovanství. Nejsme zralí k dalšímu pokroku lidstva, aniž...

Nový pohled na svět

06.12.2018 21:30
Může věda a náboženství vytvořit syntézu pro spolupráci a nový pohled na svět? Čím můžeme nahradit demokracii? Jak změnit myšlení lidstva? Rozdělení občanských a lidských práv? Změna ústavy? Opakujeme stále stejné chyby už tisíce let? …

Ako prekonať subjektivitu a rozvinúť slovanské oko srdca

18.05.2018 20:56
Diskusní slovanské fórum - 28. - 29. 4. 2018, Vizovice

Budúcnosť slovanskej kultúry

15.07.2017 22:14
Popularizačná konferencia Pôvodná kultúra Slovanov 2017 / Dr. Emil Páleš, slovenský vedec a predstaviteľ sofiológie, ktorá sa usiluje o syntézu rôznych prameňov poznania (zjavenia, rozumu a zmyslovej skúsenosti). Vo svojej prednáške Dr. Páleš rozoberá súčasnosť a budúcnosť slovanskej kultúry.

Duchovná identita Európy - výzvy a úlohy

26.01.2016 21:22
Vystúpenie Dr. Emila Páleša na Českej Konferencii 2015 v Kutnej Hore.
1 | 2 >>