Kočí Bedřich

Modlitba k uzdravení

05.07.2018 21:10
VŠEMOHOUCÍ A MILOSRDNÝ BOŽE, PANE MŮJ, PROSÍM TĚ, DOVOL MI, ABYCH SI SMĚL OPĚT UVĚDOMITI, ŽE JSEM VYŠEL Z TVÉHO VELIKÉHO DUCHA, ŽE JSEM PROJEVEM TVÉ LÁSKY, ŽE JSEM DÍTKEM TVÝM A TY MÝM NEJLASKAVĚJŠÍM OTCEM. Ó PROSÍM TĚ, DOPŘEJ MI, ABY TVÁ LÁSKA, SÍLA VŠE UZDRAVUJÍCÍ, VŠE V ŽIVOT UVÁDĚJÍCÍ A VŠE PŘI ŽIVOTĚ UDRŽUJÍCÍ, PROŠLA MÝM TĚLEM. A JÁ VĚŘÍM, ŽE JAKMILE SE TAK STANE, BUDU ÚPLNĚ ZDRÁV. PROTO OTVÍRÁM CELOU BYTOST SVOU A PROSÍM TEBE, DEJ AŤ SÍLA LÁSKY TVÉ, VEJDE DO MNE. Modlitbu tuto nutno se naučiti, nejen slovy ji prožívati, ale i život jí uzpůsobiti a tím ji ve skutek uváděti…

Duchovní léčba

01.07.2017 18:00
Genialita práce českého léčitele a duchovního pomocníka Bedřicha Kočího spočívala v dětsky prostém vidění věcí, se kterým dokázal spatřovat velikost a nádheru díla Stvoření, a které dokázal přibližovat všem, kteří se k němu uchylovali o pomoc. Ať již hovořil k nemocným, kteří za ním přicházeli prosíce o pomoc, anebo přednášel širokému spektru posluchačstva. Hovořil bez přípravy, v inspiraci tak, jak mu jeho slova přicházela od jeho zářivých duchovních pomocníků. Posluchači byli vždy dychtiví jeho slov a cítili se nesmírně obdarováni. Pojďme se i my ponořit do jejich moudrosti.

OPTIMISMUS, VÍRA A NADĚJE - léčitel Bedřich Kočí

05.12.2016 20:10
Jak je důležité být OPTIMISTOU a z jakých duchovních zákonů to vyplývá. Co nám přináší pesimismus. Jak uplatnit svou svobodnou vůli. – Zpracováno podle kapitoly Optimismus a pesimismus z knihy léčitele Bedřicha Kočího O DUCHOVNÍ LÉČBĚ (Pavlovy rozpravy IV). „IGOR: Tuto kapitolu jsem načetl, protože je obrovskou posilou víry a naděje na naší duchovní a životní Cestě, což, jak se posléze ukazuje, jedním jest… Najde v ní posilu každý, kdo váhá a klopýtá... “ Bedřich Kočí (1869 – 1955), zvaný PRAŽSKÝ DIVOTVORCE, byl bezesporu jednou z našich největších duchovních osobností a je s podivem, že jeho jméno i dílo dnes málem upadá v zapomnění. Jeho přednášky a duchovní spisy, které vydával i knižně, v mnohém předběhly svou dobu a i dnes jsou stále aktuální a nadčasové. Bedřich Kočí se věnoval léčitelství, kde zaznamenal naprosto pozoruhodné úspěchy. Jeho výsledky byly tak fantastické, že to...

PRAŽSKÝ DIVOTVORCE Bedřich Kočí - jeho život a léčení

04.12.2016 20:07
Přátelé, v radosti a v respektu vůči podivuhodnému životu a léčitelské schopnosti pana Bedřicha Kočího, jinak prvorepublikového úspěšného nakladatele, jsem vytvořil toto malé video. Základem je životopis pana Kočího, jak je uveden v knize O DUCHOVNÍ LÉČBĚ. Popisuje činnost pana Kočího, který díky nesčetným „zázrakům“ vyléčení i beznadějných případů získal přízvisko PRAŽSKÝ DIVOTVORCE… Knihu vydalo nakladatelství Agape Brno a vřele vám ji doporučuji, jako vynikající nástroj k poznání duchovních zákonů, vztahu Ducha, těla a našich nemocí, a především jako neobyčejnou POSILU VÍRY A PEVNOSTI na Cestě… Děkuju, Igor

Splynutí s živou vůlí Stvořitele – ZÁSADY AGAPE!

01.12.2016 20:02
Inspirace a video Igora Chauna na základě krásného manifestu duchovního sdružení a nakladatelství AGAPE BRNO. – „Děkuju, přátelé, za společnou inspiraci a za vaše SDÍLENÍ. Jsem hluboce přesvědčen, že Pravda je jen jedna – a že byla v historii LIDSKÉHO RODU už mnohokráte vyjádřena. Zároveň však je zřejmé, že „staré pravdy“ potřebují v každé generaci nové překladatele a tlumočníky. Takový Je Zákon Lidství. A nových Duší, které stále přicházejí… Do této nádherné školy … stanice jménem Země.“