Ako viesť dialóg v polarizovanej spoločnosti - perspektíva alternatívy

01.04.2023 21:10

Inštitút Gaia chce prostredíctvom diskusnej platformy Medzi svetmi vytvárať priestor pre hľadanie odpovedí na veľké civilizačné otázky našej doby.
Výzvy, pred ktorými stojíme k nám vysielajú veľmi jednoduchú informáciu: je potrebný zásadný kvalitatívny posun spojený s prehodnotením východísk, na ktorých sme vybudovali našu civilizáciu. Niečo tak zásadné si ale vyžaduje intenzívnu spoluprácu medzi jednotlivými kultúrnymi prúdmi tvoriacimi našu spoločnosť. No a práve spolupráca nám robí veľké problémy. Hlavnou prekážkou sú kultúrne konflikty a s nimi spojená polarizácia.
Hoci sme si veľmi dobre vedomí naliehavosti priamej komunikácie medzi jednotlivými kultúrnymi prúdmi, zvolili sme si celkom zámerne iný prístup. Jedna z hlavných prekážok brániacich komunikácii je totiž spojená s pokrivenou predstavou o tom, kým vlastne ľudia na druhej strane pomyselnej barikády sú. Ako premýšlajú o veciach, ako vnímajú ostatné kultúrne prúdy a ako vnímajú seba samých? Skôr než sa pustíme do reálnych výmen, chceme čo najobjektívnejšie priblížiť štyri svety a s nimi spojené hodnotové a svetonáhľadové spektrá: alternatívu, progresívcov, konzervatívcov a ľavičiarov.
Hosťami prvého stretnutia približujúceho perspektívu alternatívy sú: Martina Valachová, Emil Páleš a Dalibor Jurášek. Stretnutie moderuje Vlado Lobotka.
Záznamy z ďalších stretnutí nájdete na stránke Inštitútu Gaia: https://institutgaia.sk/diskusna-plat....