Angelológia dejín po dvadsiatich rokoch

28.12.2012 21:02

Cyklus diskusných klubových večerov Kto som, odkiaľ a kam idem a aké mám možnosti?
Téma večera: Angelológia dejín po dvadsiatich rokoch.
14. 12. 2012, Staromestský klub 10x10, Školská 14, Bratislava