Až tato civilizace skončí

26.02.2018 22:02

Úvahy o vývoji společnosti, o charakteru další civilizace a energetickém potenciálu města Prahy.