České dějiny v netradičním pojetí

23.09.2013 20:05

Beseda s panem doktorem Staňkem přinesla mnoho zajímavého, tato pasáž je věnována historii, která obvykle slouží vládnoucí vrstvě šířit tendenčně stanovený obraz událostí. České dějiny, podané Josefem Staňkem, jsou argumentačně postaveny do nepoplatné roviny a nového světla; posuďte sami.