Čo je pokrok? O potrebe celostného myslenia

22.12.2019 20:41

Záznam z letošního ročníku České konference v Kutné Hoře dne 2. 11. 2019.