Co potřebujeme VYLÉČIT, je náš vztah k Bohu, ne naše těla!

02.03.2017 20:32

Igor Chaun o léčení Bruno Gröninga, německého zázračného léčitele (1906-1959). Existuje vyšší síla, která je základem všeho živého a může dát uzdravení. Bruno Gröning ji nazýval životní síla, léčivá síla, Heilstrom nebo Boží síla. Měl o ní velmi přesné intuitivní vědomosti, které dal lidem k užívání svým jednoduchým učením: „Důvěřuj a věř. Boží síla pomáhá a uzdravuje."