Dr. Josef Staněk - odpovědi na otázky z publika

13.10.2021 17:03

Třetí část besedy věnovaná otázkám a odpovědím...