Emil Páleš, Host vysílání České konference (65.), 16.1.2019

18.01.2019 18:46

Potřebujeme ušlechtilé hodnoty pro společné soužití, duchovní poznání a všelidské duchovní zákony. Vyšší hodnoty pomáhají člověku ke zdraví a spokojenosti v duši a na srdci. Pleteme si volnost se svobodou. Všelijaké Názory nejsou si rovnocenné, názory bez prožitku a poznání jsou pouze myšlenkové hříčky - hry bez odpovědnosti a to je špatně. Kultura dialogu je nutná a musí se učit. Oddělovat pravdu od lži a klamů. Mít duševní a duchovní moudrost. Slované a Slovanství. Nejsme zralí k dalšímu pokroku lidstva, aniž bychom si neuškodili a nespadli do záhuby. Pouze ctnosti dokáží uvolnit velkou energii proměny.

Může věda a náboženství vytvořit syntézu pro spolupráci a nový pohled na svět? Čím můžeme nahradit demokracii? Jak změnit myšlení lidstva? Rozdělení občanských a lidských práv? Změna ústavy? Opakujeme stále stejné chyby už tisíce let?