Etika - prežitok minulosti alebo riešenie budúcnosti?

19.10.2012 20:42

Cyklus diskusných klubových večerov Kto som, odkiaľ a kam idem a aké mám možnosti?
Téma večera: Etika - prežitok minulosti alebo riešenie budúcnosti?
13. 1. 2012, Staromestský klub 10x10, Školská 14, Bratislava