Fenomén Bruno Gröning

02.10.2007 15:46

Fenomén Bruno Gröning - Po stopách "zázračného léčitele"

Dokumentární film o třech dílech (každý asi 95 minut). Veřejná představení na bázi dobrovolných peněžních darů v mnoha zemích.

1. díl - https://youtu.be/6gfdXvE0lQg

2. díl - https://youtu.be/Ysv1UHzCcSQ

3. díl - https://youtu.be/GvYGhfVnIx8

Roku 1949 ovládá titulky novin jedno jméno: Bruno Gröning. Vycházejí o něm mimořádná vydání. Rozhlas a filmový týdeník podávají zprávy. Natáčí se o něm film. Kdekoliv se objeví, hrnou se k němu stovky, tisíce, desetitisíce lidí. Přicházejí odevšad - z Německa, Rakouska, Švýcarska, ale také z Belgie, Francie a USA. Gröning se stává světovou událostí.

A přesto ti, co se k němu hrnou, nejsou žádní spojenci, žádní fanoušci nebo skupiny. Jsou to nemocní lidé. Pro mnohé je poslední nadějí. Zničení válkou, odepsaní lékaři, mají jen jediné přání: uzdravit se - zbavit se nouze a bolestí. Bruno Gröning jim má pomoci.

A on pomáhá: "Nevyléčitelné neexistuje, Bůh je největší lékař!", jsou jeho slova. A děje se nepochopitelné: bezpočetní nemocní se uzdravují - chromí jdou, slepí vidí...

Dokumentární film "Fenomén Bruno Gröning - po stopách 'zázačného léčitele'" objektivně zaznamenává dramatické události oné doby. Originální filmové a zvukové dokumenty, archivní materiál, více jak 50 rozhovorů s pamětníky, k tomu působivé hrané filmové scény. To vše má zásluhu na tom, že film je skutečně hlubokým zážitkem.

Přesto je tento film víc než dokumentární pohled do doby před 60 lety.

Mnoho diváků sděluje, jak si při promítání filmu náhle uvědomili jakousi sílu, brnění, proudění v celém těle. Pro mnohé zcela nová zkušenost. Někteří vyprávějí dokonce o zmizení bolestí, postižení a jiných utrpení.

Jak je to možné? Gröning zemřel roku 1959. Rozruch kolem něho je dávno pryč. Ale přesto i dnes dochází k mimořádným uzdravením. Síla, která tehdy působila skrze Bruno Gröninga, působí i nadále. Fakta hovoří sama za sebe: uzdravení z rakoviny, anginy pectoris, revmatu a osteoporózy, ale také z drogové a jiných závislostí. Lékaři úspěchy potvrzují.

CS-Bruno Gröning dokumentární film:
https://www.bruno-groening-film.org

Kruh přátel Bruna Gröninga:
https://www.bruno-groening.org/tsch