Koloidní zlato a reakce živočichů na auru člověka

19.01.2018 19:53

Povídání s MVDr. Staňkem o vlivu zlata na auru člověka.