Kto je muž a kto je žena, anima, animus vo mne?

22.10.2012 20:48

Cyklus diskusných klubových večerov Kto som, odkiaľ a kam idem a aké mám možnosti?
Téma večera: Kto je muž a kto je žena, anima, animus vo mne?
3. 2. 2012, Staromestský klub 10x10, Školská 14, Bratislava