Mimotělní prožitky, současnost a nová epocha lidstva

07.10.2016 22:36

Beseda s MVDr. Josefem Staňkem při setkání přátel Nového Domova na Dlouhém v září 2016