Modlitba k uzdravení

05.07.2018 21:10

VŠEMOHOUCÍ A MILOSRDNÝ BOŽE,
PANE MŮJ, PROSÍM TĚ, DOVOL MI,
ABYCH SI SMĚL OPĚT UVĚDOMITI,
ŽE JSEM VYŠEL Z TVÉHO VELIKÉHO DUCHA,
ŽE JSEM PROJEVEM TVÉ LÁSKY,
ŽE JSEM DÍTKEM TVÝM
A TY MÝM NEJLASKAVĚJŠÍM OTCEM.

Ó PROSÍM TĚ, DOPŘEJ MI,
ABY TVÁ LÁSKA, SÍLA VŠE UZDRAVUJÍCÍ,
VŠE V ŽIVOT UVÁDĚJÍCÍ
A VŠE PŘI ŽIVOTĚ UDRŽUJÍCÍ,
PROŠLA MÝM TĚLEM.

A JÁ VĚŘÍM, ŽE JAKMILE SE TAK STANE,
BUDU ÚPLNĚ ZDRÁV.
PROTO OTVÍRÁM CELOU BYTOST SVOU
A PROSÍM TEBE, DEJ AŤ SÍLA LÁSKY TVÉ,
VEJDE DO MNE.

Modlitbu tuto nutno se naučiti,
nejen slovy ji prožívati,
ale i život jí uzpůsobiti
a tím ji ve skutek uváděti…