Nezodpovedané otázky o našom pôvode

17.09.2012 20:20

Cyklus diskusných klubových večerov Kto som, odkiaľ a kam idem a aké mám možnosti?
Téma večera: Nezodpovedané otázky o našom pôvode.
4. 11. 2011, Staromestský klub 10x10, Školská 14, Bratislava