O významu našich tradic s dr. Josefem Staňkem

30.03.2024 07:30

Naše lidové zvyky a tradice jsou pestrým obrazem nejen venkovské kultury, ale zároveň se staly nedílnou součástí lidského života. Většina lidí miluje barevný kolorit našich svátků. Budou nám zachovány?