Od liečenia k uzdraveniu tela i duše

12.12.2013 17:58

9. 12. 2013 - Od liečenia k uzdraveniu tela i duše, 1. večer

Diskusný večer z cyklu Kto som, odkiaľ a kam idem, aké mám možnosti?

Moderuje etikoterapeut Vladimír Červenák; hosť večera: MUDr. Ivan Rusnák - človek, ktorý ako lekár zasvätil celý život hľadaniu hlbších príčin ochorení a nachádza ich v narušených vzťahoch k sebe i iným. Z celoživotnej medicínskej praxe je presvedčený, že práve to neviditeľné vnútorné prežívanie rozhoduje o našich chorobách.