OPTIMISMUS, VÍRA A NADĚJE - léčitel Bedřich Kočí

05.12.2016 20:10

Jak je důležité být OPTIMISTOU a z jakých duchovních zákonů to vyplývá. Co nám přináší pesimismus. Jak uplatnit svou svobodnou vůli. – Zpracováno podle kapitoly Optimismus a pesimismus z knihy léčitele Bedřicha Kočího O DUCHOVNÍ LÉČBĚ (Pavlovy rozpravy IV). „IGOR: Tuto kapitolu jsem načetl, protože je obrovskou posilou víry a naděje na naší duchovní a životní Cestě, což, jak se posléze ukazuje, jedním jest… Najde v ní posilu každý, kdo váhá a klopýtá... “ Bedřich Kočí (1869 – 1955), zvaný PRAŽSKÝ DIVOTVORCE, byl bezesporu jednou z našich největších duchovních osobností a je s podivem, že jeho jméno i dílo dnes málem upadá v zapomnění. Jeho přednášky a duchovní spisy, které vydával i knižně, v mnohém předběhly svou dobu a i dnes jsou stále aktuální a nadčasové. Bedřich Kočí se věnoval léčitelství, kde zaznamenal naprosto pozoruhodné úspěchy. Jeho výsledky byly tak fantastické, že to nikoho nenechávalo lhostejným. Lidé za ním přicházeli v obrovském počtu, aby je vyléčil snad ze všech neduhů, které existují. Jsou doloženy a dochovány lékařské zprávy, kdy B. Kočí navrátil slepým zrak, lidé upoutáni na invalidní vozíky mohli po jeho zásahu chodit i o jiných naprosto fantastických výsledcích. To vše prováděl B. Kočí zdarma a s takovou pokorou k Bohu, že by se od něj mohl inspirovat nejeden léčitel. Kniha o duchovní léčbě je tak výjimečná, že by neměla nechat lhostejným žádného duchovně smýšlejícího člověka.