Pavlovy rozpravy

13.02.2022 23:59

Bedřich Kočí (1869 – 1955) byl bezesporu jednou z našich největších duchovních osobností v 1. pol. 20. stol. Duchovní spisy, které vydával i knižně, v mnohém předběhly svou dobu, a i dnes jsou stále aktuální.

Bedřich Kočí působil jako knihkupec a nakladatel, i když jeho cesta k tomuto povolání nebyla jednoduchá a přímočará. Později, díky své hluboké víře v Boha, se stal rovněž léčitelem a psalo se o něm jako o „pražském divotvorci“. Pod proudem jeho léčivé energie vstávali lidé z vozíků, hluší začali slyšet a slepí vidět. Nebylo snad nemoci či poruchy, kterou by Bedřich Kočí nedokázal s absolutní pokorou a vírou v Boha vyléčit.

Kočí se věnoval i přednáškové činnosti. Podle jeho vyprávění mu slova přicházela přímo od vysokých duchovních bytostí, které ho inspirovaly. Své přednášky vydával nejdříve jednotlivě, později vyšly souborně ve svazcích s názvem Práh mezi světy – Pavlovy rozpravy I – V. (tedy pod pseudonymem Pavel).

„Přijímej je jako projevy srdce, chápej je každý jen svým citem, který je také diktoval. Nejsou to úvahy rozumářské. Jsou to pouhé poznatky duchovní, odposlouchané tóny vnitřního hlasu. Mnohé z těchto poznatků vynořily se jako netušené inspirace na samotném podiu přednáškovém. Mají jediný úkol: probudit duše lidské ze spánku hmotařského života k jitřnímu Svítání poznání Pravdy Věčné a k duchovnímu životu vybudovanému na lásce. Proto neříkejte – ne -, dokud jste nečetli. Nemusíte ani říkati – ano -, až přečtete. Přemýšlejte. Miliony cest vedou k poznání jediné Pravdy na vším.“ Pavel

Po únoru 1948 se Kočí stal pro komunisty velmi nepohodlným a od kriminálu jej zachránil jen jeho vysoký věk. Po jeho smrti v roce 1955 začalo jeho dílo díky komunistickým cenzorům pomalu upadat v zapomnění. Vydávat Kočího díla bylo totiž na několik desítek let přísně zakázáno.

Vydalo Agape Brno, Hluboká 5, Brno, 2008
Všech pět dílů Pavlových rozprav je možné zakoupit na agapebrno.cz.

Tato přednáška byla nepatrně krácena.

Hudba:
V úvodu - Edvard Grieg, Morning Mood – Peer Gynt, Malmö Symphony Orchestra
Na závěr - Albioni – Oboe Concerto D Minor, Op. 9, No. 2 – Adagio, Anthony Camden – Oboe, The London Virtuosi