Pramene celistvého poznania

01.03.2015 21:15

Dr. Emil Páleš vo filme Lucie Kašovej, 2014.