Princip Bohočlověka a druhý příchod Krista

08.01.2017 17:33

Dr. Staněk podrobně vysvětluje kosmický princip Krista.