Regenerácia spoločnosti a kultúry

16.06.2022 18:47

Stojíme na veľkej civilizačnej križovatke, kde jeden spoločenský model zaniká a druhý ešte len vzniká. Čo všetko je v hre?
Ako ľudí prebudiť k činorodosti a zároveň rozšíriť a prehĺbiť ich sebaskúsenosť tak, aby sa stále viac vnímali ako svetoobčania? 
Ako kultivovať láskavý dialóg medzi rôznymi kultúrnymi skupinami tak, aby sa ľudia stále viac otvárali svetu a spolupráci? 
Ako rozlišovať medzi rôznymi scenármi budúcnosti, ktoré sa všade okolo nás postupne zhmotňujú a ako podporovať tie z nich, ktoré vedú k uzdraveniu a zaceleniu spoločnosti?
Čo je nám na novom civilizačnom príbehu pre náš svet najdrahšie?
Priatelia, srdečne vás pozývame na prvý rozhovor lektorov nášho programu Nový príbeh. Jeho témou je regenerácia spoločnosti a kultúrneho života. :-)

Diskutovať budú:
Emil Páleš
Robi Jankovich
David Sulík a
Vlado Lobotka

Viac o našom vzdelávaní na https://institutgaia.sk/studium