Rôzne cesty do rôznych budúcností

08.01.2014 21:06

Vystúpenie Dr. Emila Páleša na Českej Konferencii 2013 v Kutnej Hore.