Sú pramene etických a morálnych hodnôt v svetových náboženstvách?

23.10.2012 20:51

Cyklus diskusných klubových večerov Kto som, odkiaľ a kam idem a aké mám možnosti?
Téma večera: Sú pramene etických a morálnych hodnôt v svetových náboženstvách?
2. 3. 2012, Staromestský klub 10x10, Školská 14, Bratislava