Vnútorný rozvoj a rast, ciele psychického vývinu, iniciácia 2

23.10.2012 20:58

Cyklus diskusných klubových večerov Kto som, odkiaľ a kam idem a aké mám možnosti?
Téma večera: Vnútorný rozvoj a rast, ciele psychického vývinu, iniciácia 2.
13. 4. 2012, Staromestský klub 10x10, Školská 14, Bratislava