Zmena, realita dnešných dní... Čo môžem urobiť ja?

12.10.2012 20:36

Cyklus diskusných klubových večerov Kto som, odkiaľ a kam idem a aké mám možnosti?
Téma večera: Zmena, realita dnešných dní... Čo môžem urobiť ja?
2. 12. 2011, Staromestský klub 10x10, Školská 14, Bratislava