Zrkadlo Muža - RNDr. Emil Páleš CSc.

15.11.2021 20:24

Vyštudoval kybernetiku a vyučoval počítačovú lingvistiku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Komenského Univerzity v Bratislave. Päť rokov bol vedeckým pracovníkom Slovenskej akadémie vied. V roku 1993 založil neziskovú organizáciu Sophia a rovnomenný časopis.

Svojou prácou nadväzuje na sofiológiu Komenského, Solovjova a Štúrovcov – sofiológiu ako úsilie o syntézu troch oblastí poznania (kozmológie, antropológie a teológie) ako aj troch prameňov poznania (zjavenia, rozumu a zmyslovej skúsenosti). Z jeho pôvodného bádania zásadný význam má objav synchrónneho a periodického pôsobenia pravzorov v dejinách kultúry a v evolúcii prírody.

Svojou prácou nadväzuje na sofiológiu Komenského, Solovjova a Štúrovcov – sofiológiu ako úsilie o syntézu troch oblastí poznania (kozmológie, antropológie a teológie) ako aj troch prameňov poznania (zjavenia, rozumu a zmyslovej skúsenosti). Z jeho pôvodného bádania zásadný význam má objav synchrónneho a periodického pôsobenia pravzorov v dejinách kultúry a v evolúcii prírody.