Staněk Josef

Co znamená studené peklo?

13.07.2018 20:07
Opuštěnost jako důsledek popírání existence Boha - beseda s Dr. Josefem Staňkem

Národní karma

08.04.2018 22:36
Jak je tomu s národní karmou u Čechů? Jaké je jejich hledání pravdy a co soudí Josef Staněk o hodnotě české karmy...

Kdo je skutečným Čechem?

17.03.2018 21:43
Získáváme národnost pouze zrozením? Rodíme se do národa opakovaně? Rozhovor s Dr. Josefem Staňkem o inkarnacích do národa.

Až tato civilizace skončí

26.02.2018 22:02
Úvahy o vývoji společnosti, o charakteru další civilizace a energetickém potenciálu města Prahy.

Koloidní zlato a reakce živočichů na auru člověka

19.01.2018 19:53
Povídání s MVDr. Staňkem o vlivu zlata na auru člověka.

O zdraví a parazitech

10.12.2017 21:52
"Zdraví je nutno postupně vybudovat na třech úrovních, ovšem my zpravidla reagujeme až při jeho poškození ve snaze zbavit se rychle bolesti", říká Dr. Staněk

Vytvořit vyšší kvalitu civilizace je pravým údělem lidstva

10.11.2017 16:21
Analýza současné společnosti pohledem Dr. Josefa Staňka - z besedy na setkání přátel Nového domova 16.9.2017

V čem spočívá úspěšnost Židů

06.10.2017 17:56
Beseda s Dr. Josefem Staňkem na Dlouhém u příležitosti 10. setkání přátel Nového Domova - 16. září 2017

Nalezení smyslu života člověka a princip Krista

22.09.2017 23:48
Analýza křesťanské víry i křesťanských postojů v podání Dr. Josefa Staňka při setkání přátel Nového Domova na Dlouhém.

Metafyzické zážitky

25.04.2017 19:47
Mimotělní prožitek je jistě zkušenost, která je nepřenositelná. O metafyzickém setkání s Ježíšem a osobním poznání je rozhovor s Dr. Staňkem.

Přemysl Oráč v podání Dr. Josefa Staňka

07.04.2017 19:51
Trocha nestandardního dějepisu s Dr. Staňkem :-)

Liberální demokracie končí aneb analýza současnosti

21.03.2017 21:02
Rozbor sociálních problémů současné společnosti s poukazem na správná řešení a výhled do budoucna.

O civilizačních rozdílech a světovládě peněz

05.03.2017 19:46
Rozhovor s Dr. Josefem Staňkem o současnosti.

Duchovní pozadí současných nemocí, způsob samoléčby a pomoc duchů Elohim

12.02.2017 20:13
Současná vlna chřipky je přece jen něčím zvláštní. Postihla nejdříve citlivé a to má svůj spirituální důvod. (Natočeno 23.1.2017)

Zázraky se dějí

11.02.2017 19:41
Povídání s Josefem Staňkem o konkrétní situaci, kterou lze směle označit za zázrak, přestože dnešní svět se k nevysvětlitelným jevům staví skepticky. Zázrak je skutečností za hranicí viditelného (za zrakem), proto není určen pro oči těch, kdo nedokáží vnímat srdcem...

Egyptské zasvěcení, záhrobí a Esejci

02.02.2017 18:11
Rozhovor s Dr. Josefem Staňkem o působení pyramid, zasvěcovacím rituálu i bratrstvu Esejců

Netradičně o Satanovi jako strážci nejvyššího prahu

12.01.2017 16:35
Stovky let je nám předkládán pohled na protikladné životní síly pod úhlem negace a strachu. Dr. Staněk prezentuje nedogmatický názor, oproštěný od tradičního vidění...

Princip Bohočlověka a druhý příchod Krista

08.01.2017 17:33
Dr. Staněk podrobně vysvětluje kosmický princip Krista.
<< 1 | 2 | 3 >>