Páleš Emil

Duchovná úloha strednej Európy - po dvadsiatich rokoch

27.03.2015 21:18
Listen to Ariadnina niť 36 - 2015-03-27 Duchovná úloha strednej Európy po dvadsiatich rokoch bySlobodný Vysielač on hearthis.at Kniha: Duchovná úloha strednej Európy - po dvadsiatich rokoch www.sophia.sk/sites/default/files/files/Pales_Duchovna_uloha_Strednej_Europy.pdf

Pramene celistvého poznania

01.03.2015 21:15
Dr. Emil Páleš vo filme Lucie Kašovej, 2014.

Aj Smrť je krásny Anjel

08.04.2014 21:11
Doktor prírodných vied Emil Páleš je kapacita v oblasti kybernetiky a počítačovej lingvistiky, ktorého vedomostný presah je však takmer celospoločenský, a ktorého môžme smelo a bez okázalosti označiť za polyhistora. Ak máte chuť dozvedieť sa viac o vplyve anjelov na naše životy i históriu, aký je rozdiel medzi Luciferom a Satanom, akú odpoveď dostal z Vatikánu na svoju knihu o anjeloch, ako je to zo sexualitou, smrťou, romantikou, hudbou a ďalšími témami z pohľadu sofiológie, pozývame vás k rozhovoru spojeného s...

Rôzne cesty do rôznych budúcností

08.01.2014 21:06
Vystúpenie Dr. Emila Páleša na Českej Konferencii 2013 v Kutnej Hore.

Angelologie dějin - Emil Páleš a Jaroslav Dušek

25.03.2013 19:34
Co je to Angelologie dějin? RNDr. Emil Páleš CSc., tématem jsou jím dlouhá léta zkoumané paralelní a periodicky se opakující jevy v dějinách. Duše K - 22. 3. 2013

Angelológia dejín po dvadsiatich rokoch

28.12.2012 21:02
Cyklus diskusných klubových večerov Kto som, odkiaľ a kam idem a aké mám možnosti? Téma večera: Angelológia dejín po dvadsiatich rokoch. 14. 12. 2012, Staromestský klub 10x10, Školská 14, Bratislava

Vnútorný rozvoj a rast, ciele psychického vývinu, iniciácia 2

23.10.2012 20:58
Cyklus diskusných klubových večerov Kto som, odkiaľ a kam idem a aké mám možnosti? Téma večera: Vnútorný rozvoj a rast, ciele psychického vývinu, iniciácia 2. 13. 4. 2012, Staromestský klub 10x10, Školská 14, Bratislava

Vnútorný rozvoj a rast, ciele psychického vývinu, iniciácia 1

23.10.2012 20:56
Cyklus diskusných klubových večerov Kto som, odkiaľ a kam idem a aké mám možnosti? Téma večera: Vnútorný rozvoj a rast, ciele psychického vývinu, iniciácia 1. 13. 4. 2012, Staromestský klub 10x10, Školská 14, Bratislava

Sú pramene etických a morálnych hodnôt v svetových náboženstvách?

23.10.2012 20:51
Cyklus diskusných klubových večerov Kto som, odkiaľ a kam idem a aké mám možnosti? Téma večera: Sú pramene etických a morálnych hodnôt v svetových náboženstvách? 2. 3. 2012, Staromestský klub 10x10, Školská 14, Bratislava

Kto je muž a kto je žena, anima, animus vo mne?

22.10.2012 20:48
Cyklus diskusných klubových večerov Kto som, odkiaľ a kam idem a aké mám možnosti? Téma večera: Kto je muž a kto je žena, anima, animus vo mne? 3. 2. 2012, Staromestský klub 10x10, Školská 14, Bratislava

Etika - prežitok minulosti alebo riešenie budúcnosti?

19.10.2012 20:42
Cyklus diskusných klubových večerov Kto som, odkiaľ a kam idem a aké mám možnosti? Téma večera: Etika - prežitok minulosti alebo riešenie budúcnosti? 13. 1. 2012, Staromestský klub 10x10, Školská 14, Bratislava

Zmena, realita dnešných dní... Čo môžem urobiť ja?

12.10.2012 20:36
Cyklus diskusných klubových večerov Kto som, odkiaľ a kam idem a aké mám možnosti? Téma večera: Zmena, realita dnešných dní... Čo môžem urobiť ja? 2. 12. 2011, Staromestský klub 10x10, Školská 14, Bratislava

Nezodpovedané otázky o našom pôvode

17.09.2012 20:20
Cyklus diskusných klubových večerov Kto som, odkiaľ a kam idem a aké mám možnosti? Téma večera: Nezodpovedané otázky o našom pôvode. 4. 11. 2011, Staromestský klub 10x10, Školská 14, Bratislava

Angelológia prináša poznatky pre modernú vedu

02.06.2010 20:05
31. 5. 2010 Reflex
<< 1 | 2